[tintuc]

Google cho phép chia sẻ - Share folder trong Bộ nhớ dùng chung - Shared Drivers

[Cập nhật] Google Drive cho phép bạn chia sẻ thư mục folder trong Bộ nhớ dùng chung – Shared Drives (tên cũ là Team Drive)

Bạn có bực bội vì những hạn chế trong Bộ nhớ dùng chung của Google Drive không? Bạn đã bao giờ ước mình chỉ có thể chia sẻ folder với ai đó thay vì toàn bộ Bộ nhớ dùng chung?

Google cho phép Share folder trong Bộ nhớ dùng chung

Trước đây Google Drive không cho phép bạn Share Folder trong Bộ nhớ dùng chung. NHƯNG

Cập nhật ngày 16 tháng 9 năm 2020: Chia sẻ thư mục trong Bộ nhớ dùng chung hiện đã được sử dụng.

Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã thấy Google phát hành các bản cập nhật cho G Suite vì nó cố gắng trở thành một bộ công cụ trực tuyến cộng tác và sẵn sàng hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là với nhiều doanh nghiệp hơn làm việc tại nhà và đưa ra quyết định làm như vậy thường xuyên.

Tại ArobiDrive.com, chúng tôi đã rất phấn khích trước một thông báo gần đây của Google cách đây vài tuần, xác nhận các bản cập nhật G Suite mới khi nói đến quyền của bộ nhớ dùng chung của Google. Bản cập nhật mới được công bố có nghĩa là các bộ nhớ dùng chung sẽ được phép chia sẻ một thư mục riêng lẻ trong bộ nhớ đó với người dùng bên ngoài (không thuộc thành viên bộ nhớ dùng chung đó). Điều này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp.Cách chia sẻ Folder trên Bộ nhớ dùng chung Google Drive

Như vậy để người khác xem dữ liệu trong Bộ nhớ dùng chung thì sẽ có 2 cách:
1. Thêm người đó vào thành viên trong Bộ nhớ dùng chung (trước giờ vẫn dùng)
2. Chia sẻ folder trong Bộ nhớ dùng chung cho người đó (mới có thêm tính năng này)

Thêm thành viên vào Bộ nhớ dùng chung

Xem chi tiết : 

Chia sẻ folder trong Bộ nhớ dùng chung
Thực hiện như cách chia sẻ folder trong Drive của tôi :     [/tintuc]
Bình luận

Super store 09.1800.1925
Super store Gọi Zalo